Vi er naturligvis behjælpelige vedrørende instruktion i brugen af lifte, det skal dog siges, at det ikke kræver meget af en "handyman" for at kunne drage nytte af liftens funktioner, blot en lille instruktion.

Når vi har givet dig en fuld instruktion i brugen af vore lifte, er det vigtigt at du tænker over din og andres sikkerhed!
Det vil sige, at du fastgør håndværktøj, så folk ikke får værktøjet i hovedet, hvis det skulle "smutte".

- Kig dig for når du arbejder i højden, brug kun lift i ædru tilstand, brug liftens funktioner, så du ikke skal ud at hænge.

Vejledning er til for at du kan få fuldt udbytte af funktioner og arbejdsmetoder i forbindelse med brugen af liften.

 


Vor stringente kvalitetsstyring, et højt serviceniveau på vores lifte samt professionelle medarbejdere gør at Quick Lift kan tilbyde liftudlejning til konkurrencedygtige priser.

Grunden til at vi kan sikre dig den bedste pris på lift, er at vi stiller krav til dig - kunden. Vi beder dig om at rengøre materiellet efter brug og kan på den måde spare udgifterne. Det kommer dig - og os til gode.

Der er fordelagtige priser ved ugeleje samt månedsleje.

Kontakt os og få en uforpligtende pris.

 

     
 


Når du som kunde skal i "højderne" og arbejde er der selvfølgelig flere mulig-heder at vælge imellem.
Disse muligheder afhænger af hvilken opgave, der skal løses, og i hvilken højder, der skal arbejdes i.

Derfor er Quick rådgivning en ideal løsning for dig som kunde. Vi hjælper dig med den rigtige lift eller stige, alt efter arbejdets art, højden det skal udføres i og arbejdsflades størrelse.

Vi er naturligvis klar ved telefonen eller du kan kigge ud til os, så kan vi rådgive dig bedst muligt.